Poradenská činnost

Poskytujeme poradenství (ceník) v oblasti:

  • manažerských dovedností: plánování, organizování, komunikování, vyjednávání, rozhodování a řešení problémů,
  • obchodu: obchodní strategie, marketingový mix, segmentace,
  • řízení a vedení lidí: přidělování úkolů, kontrolování, motivování, inspirování a koučování.