Pořádání školení

Semináře

Pořádáme seminář pro jednatele a společníci společnosti s ručením omezeným na téma právního postavení, odpovědnosti a povinnostech jednatele jakožto statutárního orgánu obchodní korporace.

Při poradenství cizincům hlavní důraz je kladen na to, aby došlo k minimalizování negativních jevů, které by mohly vyplývat z neznalosti české právní úpravy.

Školení

Pro děti a jejich rodiče nabízíme školení „Rozvoj měkkých kompetencí v rodině“. Školení zaměřené na 20 měkkých dovedností, definovaných Národní soustavou provolání: efektivní komunikace, spolupráce, kreativita, flexibilita, uspokojování zákaznických potřeb, výkonnost, samostatnost, podnikavost, řešení problémů, plánování a organizování práce, celoživotní vzdělávání, aktivní přístup, zvládání stresu a zátěže, objevování a orientace v informacích, analytické a koncepční myšlení, vedení lidí a ovlivňování ostatních.

Kromě toho školení zahrnuje další důležitou měkkou kompetencí – pracovní etika.